Fysikeren Erland Brun Hansens 'Arbejdsnoter i energetik' udgjorde det termodynamiske grundlag for kurset Økofysik i 1973 ved H.C. Ørsted Instituttet, KU.
Hovedsigtet med dette kursusmateriale var at belyse mulighederne for spontan selvorganisering i systemer med essergiindflux. Erland Brun Hansen (1936 - 2006) forsynede første udgave af sine noter med en inspirerende tolkningsdiskussion, der indeholder elementer af videnskabsteori og kulturkritik.

Det er min opfattelse, at denne diskussion stadig er aktuel, hvorfor et uddrag af de oprindeligt stencilerede noter er OCR-skannet til pdf og her gjort tilgængeligt for interesserede. Den anvendte titel er min egen.

Et vist kendskab til fysik, termodynamik og biologi forudsættes hos læseren, men hele det matematiske formel-apparat i den originale tekst er udeladt.

Udgivelsen sker med tilladelse fra KU og Erlands Brun Hansens familie.
Citering er tilladt med kildeangivelse.

© Bo Jensen, 2024
Fysikkens Eros - et opgør med det mekaniske verdensbillede (pdf)